Mobiliteitsmanagement

Mobiliteitsmanagement beschrijft het doelgericht beïnvloeden van individueel mobiliteitsgedrag. Dit omvat de toepassing van maatregelen die de perceptie en evaluatie van vervoersmogelijkheden door individuen of doelgroepen beïnvloeden.

Verkeer mobiliteitsmanagement

Mobiliteitsmanagement werkt op het niveau van ruimtelijke mobiliteit en maakt daarmee het gericht vormgeven van verkeer mogelijk nog voordat het zich voordoet.

Mobiliteitsmanagement vertegenwoordigt naast infrastructuurplanning en verkeersmanagement de derde dimensie van moderne verkeersplanning.Het gemeenschappelijke doel van deze ontwerpdimensies wordt bepaald door het verkeersbeleid en is meestal gebaseerd op hedendaagse modellen, zoals milieuvriendelijk verkeer of de mensvriendelijke stad.

Op Europees niveau werd het gemeenschappelijke concept van mobiliteitsmanagement ontwikkeld in de EU-projecten MOMENTUM en MOSAIC aan het einde van de jaren negentig en is gebaseerd op de Amerikaanse Transport Demand Management-benadering. Bij de Europese aanpak ligt de focus meer op bemiddeling tussen het politieke en operationele niveau. Mobiliteitsmanagement beschrijft een vraaggerichte aanpak op het gebied van personen- en goederenvervoer die nieuwe samenwerkingen op gang brengt en een pakket maatregelen biedt om efficiënte, ecologisch en sociaal aanvaardbare (duurzame) mobiliteit te stimuleren en te bevorderen. De maatregelen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de gebieden informatie, communicatie, organisatie en coördinatie en vereisen marketing. Deze definitie omvat de tekortkoming die in de vertaling uit het Engels werd vertaald met “marketing”. Dit past niet bij de uitgebreide kennis van marketing. Ook de integratie van goederenvervoer in mobiliteitsmanagement is het overwegen waard, aangezien dit in de praktijk zelden voorkomt.

In de loop der jaren is het concept mobiliteitsmanagement steeds gedifferentieerder geworden. Met name de differentiatiecriteria die mobiliteitsmanagement onderscheiden van de klassieke ontwerpdimensies, zijn in sommige gevallen heel anders gedefinieerd. De verbinding van mobiliteitsmanagement met het duidelijk omschreven doel om gemotoriseerd individueel verkeer terug te dringen was ook in veel termen problematisch: dit betekende dat mobiliteitsmanagement niet zonder waarde in de planning kon worden geïntegreerd, maar altijd afhankelijk van een specifieke politieke doeldefinitie.


Aanbiedingen

Algemeen

Auto, Motor, Transport


Bouw

Computer

Eten & Drinken


Financiëel & Geld

Gezondheid

Huis & Wonen


Internet & Telefonie

Juweliers & Sieraden

Kleding & Mode


Opleiding & Studie

Reizen

Telefoon & Mobiel


Vakantieaanbiedingen

Werk & Vacatures

Zakelijk


Mobiliteitsmanagement