Home / Het Nieuwe Werken / Thuiswerken in Nederland op zijn retour?

Thuiswerken in Nederland op zijn retour?

Uit cijfers die het CBS onlangs heeft vrijgegeven blijkt dat het aantal mensen dat in Nederland thuis werkt in het afgelopen jaar met 1 procent is afgenomen. Nadat het aantal bedrijven dat telewerken toestand van 2004 tot 2010 sterk is gegroeid, lijkt er nu een einde zijn gekomen aan die groei.

grafiek 1

Percentage van de bedrijven in Nederland die werknemers de gelegenheid geven om te telewerken (alleen bedrijven met 10 of meer werknemers)

Financiële instellingen en ICT

Wanneer er naar de individuele sectoren wordt gekeken dan valt op dat financiële en de ICT koplopers zijn wat betreft de mogelijkheden tot telewerken. Bij vrijwel alle sectoren kan bij de meerderheid van de bedrijven met 10 of meer werknemers behoort telewerken tot de mogelijkheden. Uitzonderingen zijn de bouw en de horeca. Waar in de bouw nog bijna de helft van de bedrijven de mogelijkheid tot telewerken biedt, blijkt het in de horeca in slechts 1 op de 4 gevallen mogelijk.

grafiek 3

Het aantal bedrijven dat per sector de mogelijkheid tot telewerken biedt

Nederland onder gemiddelde van EU

Ten opzichte van andere landen in de EU zijn er in Nederland minder mogelijkheden om vanuit huis te werken. Het verschil is echter maar 1 procent; in Nederland wordt bij 59 procent van de bedrijven de mogelijkheid tot thuiswerken aangeboden, terwijl in gemiddeld bij 60 procent van de bedrijven in Europa die mogelijkheid wordt geboden. De absolute koplopers op het gebied van telewerken zijn Finland en Polen, waar bij bijna 80 procent van de bedrijven thuis kan worden gewerkt.

grafiek 2

Een overzicht van de percentages in Nederland in vergelijking met een aantal andere landen in de EU

Hoe staan we ervoor?

Het is duidelijk dat er een kleine afname is wat betreft de bedrijven die de mogelijkheid geven tot telewerken. Dat is niet zo gek wanneer we bedenken dat de crisis nog altijd voortduurt en veel bedrijven daarom wat strikter zijn. Het zegt echter weinig over het aantal mensen dat daadwerkelijk vanaf huis werkt. In 2010 werkte slechts 16 procent van de werknemers wel eens vanuit eigen huis, ondanks het feit dat ruim 60 procent van de bedrijven de mogelijkheid bood. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoeveel mensen in 2012 van die mogelijkheid gebruik hebben gemaakt.

Nadelen telewerken

Nadat er in de voorgaande jaren vooral positief nieuws was over thuiswerken en telewerken, lijkt er het afgelopen jaar ook steeds meer aandacht te zijn gekomen over de nadelen. Een aantal maanden geleden was hier op Taskforce Mobiliteitsmanagement al te lezen dat Het Nieuwe Werken niet alleen voordelen, maar ook nadelen heeft en ook andere media berichten steeds vaker over de nadelen van thuiswerken.

Werknemers zelf zouden vooral in crisistijden ook niet altijd willen thuiswerken. Zij denken dat elke dag op kantoor verschijnen een betere indruk achterlaat bij de baas en bovendien missen ze tijdens het telewerken vaak sociaal contact met de collega’s.

what-do-you-enjoy-most-about-working-from-home

Credits: blog.mccrindle.com.au

De toekomst

Het is moeilijk te voorspellen of het aantal bedrijven dat telewerken toestaat in de toekomst zal afnemen of toenemen. Het is echter waarschijnlijk dat steeds meer bedrijven na de crisis de mogelijkheid tot telewerken zullen aanbieden.

Door het gebruik van onze tablets en smartphones met steeds grotere schermen, zoals de Galaxy Note 3, zijn we steeds mobieler en zelfs de zwaardere programma’s zoals bijvoorbeeld Microsoft Office kunnen makkelijk worden gebruikt. Daarnaast heeft vrijwel iedereen thuis een snelle internetverbinding en een computer of laptop. Het zijn de perfecte ingrediënten voor een situatie waar productief thuis kan worden gewerkt en volgens ons gaat telewerken daarom nog altijd een gouden toekomst tegemoet.

Tags: , ,