Verhoogt mobiliteitsmanagement de verkeersveiligheid?

Daar is op dit moment nog geen eenduidig antwoord op te geven, simpelweg omdat er nog te weinig onderzoek naar is gedaan. Wel staat vast dat bij het doorvoeren van mobiliteitsmaatregelen, verkeersveiligheid vaak niet wordt genoemd als een van de redenen om dit te doen. Terwijl dat wel degelijk een […]