Home / HR & Organisatie / Slimmer werken-onderzoek 2013

Slimmer werken-onderzoek 2013

Niet alleen op slim reizen valt nog veel winst valt te behalen, ook op de werkvloer kunnen nog sprongen gemaakt worden op gebied van effectiviteit. Aan het Slimmer Werken-onderzoek 2013 deden 250 HR en Arbo professionals mee.

Een belangrijke uitkomst is dat twee derde van de respondenten aangeeft dat de er de afgelopen drie jaar meer werk is in verhouding tot het aantal mensen. 75% geeft aan dat dat de efficiency binnen het bedrijf beter kan. Organisaties vinden het thema dan ook steeds belangrijker worden, bijna de helft geeft aan hier meer aandacht aan te besteden. Bij een derde is het zelfs een speerpunt.

Hoe bedrijven dit denken te doen? 46% ziet dat er verbeteringen nodig zijn op organisatorisch vlak, zoals het verbeteren van de organisatiestructuur. Verbeteringen op personeelsvlak wordt door 32% van de respondenten genoemd. De populairste maatregelen die worden genomen om efficiënter te werken zijn computeraccessoires (zoals ergonomisch toetsenbord), trainingen en opleidingen en duidelijke taakomschrijvingen.

Tags: ,