Home / Samen werken aan Slim Werken Slim Reizen

Samen werken aan Slim Werken Slim Reizen

slim-reizen-slim-werken

Het project Slim Werken Slim Reizen is een samenwerking tussen werkgevers, regionale overheden, werknemers en aanbieders. Deze samenwerking is van groot belang om daadwerkelijk stappen te zetten op het gebied van slim werken en reizen. Iedere betrokken partij  bij het project vervulde een andere rol. Deze rol kan betrekking hebben op het communiceren van informatie, het ondersteunen van organisaties of het vervullen van een voortrekkersrol.

B50
Een belangrijke positie is weggelegd voor het bedrijfsleven. 50 werkgevers die een koplopers positie innemen op het gebied van slim werken en reizen, of dit willen bereiken, hebben zich verenigd in de B50. Zij hebben de koppen bij elkaar gestoken om concrete stappen te maken om de doelstellingen van het project te bereiken. De B50 bedrijven  hebben een voortrekkersrol en treden op als ambassadeur en delen kennis en ervaringen met andere werkgevers.

Regionaal
Op lokaal en regionaal niveau zijn er 700 werknemers die zich inzetten voor mobiliteitsmanagement in Nederland. Op het moment zijn er 15 regio’s actief binnen het netwerk. Zij worden ondersteund door lokale overheden, maar ook door organisaties zoals de Kamer van Koophandel. Problemen en obstakels die regionaal aangepakt kunnen worden, komen bij de regio’s te liggen.

MKB
Daarnaast speelt ook het MKB een grote rol in het project.  Ruim de helft van de Nederlanders werkt in het midden- en kleinbedrijf. Om de massa aan te kunnen spreken is samenwerking met deze bedrijven dus noodzakelijk.

Medewerkers
Een andere belangrijke schakel in het netwerk zijn de werknemers. Zij zullen uiteindelijk, samen met werkgevers, daadwerkelijk een verandering moeten bewerkstelligen. Verschillende instanties, zoals vakorganisaties en informatiemakelaars zetten zich in om werknemers te informeren en inspireren op het gebied van slimmer werken en reizen. Organisaties zoals de Fietsbond, Kennis Centrum Werk & vervoer, Milieu Centraal en Natuur en Milieu communiceren in hun campagne met het merk Slim Werken Slim Reizen.

Aanbieders
Het OndernemersCollectief Duurzame Mobiliteit maakt de verbinding tussen vraag en aanbod met betrekking tot bereikbaarheid. Het collectief vertegenwoordigt de aanbieders en bestaat uit aanbieders van werk- en persoonsgebonden mobiliteit voornamelijk gericht op de business to business markt.