Home / Het Nieuwe Werken / Resultaten platform Slim Werken Slim Reizen

Resultaten platform Slim Werken Slim Reizen

De afgelopen jaren is er veel bereikt op het gebied van Slim Werken Slim Reizen. Waar het project in het beginsel voornamelijk draaide om het aantal autoverplaatsingen in de spits te verminderen, is er nu een beweging op gang gebracht die zich op meer fronten inzet. Een voorbeeld hiervan is de combinatie met het Nieuwe Werken, waardoor naar andere manieren wordt gezocht om de werkzaamheden uit te voeren.

In de afgelopen jaren zijn steeds meer MKB’ers aan de slag gegaan om het Slim Werken Slim Reizen in te zetten. Ook wordt door werkgevers de flexibiliteit die gevraagd wordt van Het Nieuwe Werken niet meer als bedreigend gezien, maar gaan zij hier over in gesprek met de werknemers. Zo worden er samen naar oplossingen gezocht. Het belangrijkste is dat door andere manieren van reizen en het werken op flexibele plekken, er minder auto’s in de spits zijn in de verschillende regio’s. Dit is bereikt door de samenwerking van regionale en lokale overheden, werkgevers en organisaties.

Doordat mobiliteitsmanagement en Het Nieuwe Werken de afgelopen jaren meer bekendheid hebben gekregen, is er ook meer informatie en kennis beschikbaar. De werkgevers kunnen op deze manier van elkaar leren, waardoor in de toekomst nog meer werkgevers zich zullen richten op flexibiliteit in werken en vervoersmiddelen.

Tags: ,