Home / Mobiliteitsprobleem in Nederland

Mobiliteitsprobleem in Nederland

Veel mensen in Nederland staan twee keer per dag in de file: op de heenweg naar het werk en weer op de weg terug naar huis. In Nederland  werken veel mensen op kantoortijden. Het gevolg is dat Nederland op nummer twee staat op de lijst met landen met de meeste file.  Alleen België gaat ons voor op de ranglijst, zij staan jaarlijks gemiddeld 9 uur langer in de file dan Nederlanders. Ten opzichte van vorig is het aantal files in Nederland wel met 15 procent gedaald. Deze daling ligt onder het Europese gemiddelde van 18%.

knooppunt

Verdere daling
Gemiddeld staan automobilisten in Nederland 52 uur per jaar vast. Op plaats drie van de drukste stedelijke gebied in Europa staat Rotterdam. Het afgelopen jaar stonden weggebruikers daar gemiddeld 71 uur in de file. Als gekeken wordt naar Nederland staat Utrecht op een tweede plaats met gemiddeld 61 uur file. De top drie wordt afgesloten door Amsterdam. De komende jaren wordt een verdere daling van files van 26% verwacht door de groeiende wekloosheid en hoge brandstofprijzen.

Gevolgen voor bedrijfsleven
Alle uren die werknemers in de file staan kosten naast tijd ook enorm veel geld. De overheid pakt het fileprobleem aan door te investeren in aanleg van 800 kilometer aan rijstroken. De nadruk komt hierbij te liggen op belangrijke economische centra in het land zoal de haven van Rotterdam en Schiphol, maar ook de tuinbouw moet bereikbaar blijven. Tussen 2011 en 2020 wordt hiervoor 18 miljard euro aan investering vrijgemaakt. Ook het project Beter Benutten moet bijdragen aan de vermindering van files.

Betere verkeersspreiding
Meer wegen betekent niet automatisch minder file. De verwachting is dat het verkeer blijft stijgen, en daarom moeten bestaande wegen beter benut worden. Aangepaste werktijden kunnen zorgen dat er minder druk ligt op de Nederlandse wegen op bepaalde tijdstippen. Om te voorkomen dat Nederland over een aantal jaren nauwelijks nog bereikbaar is, moeten reizigers hun gedrag aanpassen. Samenwerking tussen werkgevers en werknemers is daarbij essentieel. Het stimuleren van thuiswerken, vaker gebruik maken van het openbaar vervoer of stimuleren van fietsen zijn maatregelen die kunnen bijdragen aan het verkleinen van het file probleem.